BALINSKIŲ IR SNIADECKIŲ ŠEIMŲ KAPINAITĖS

Labai vertingas paminklas Jašiūnuose yra Balinskių ir Sniadeckių šeimų kapinaitės, esančios miškelyje priešais rūmus, Merkio dešiniajame krante. Čia 1830 m. pirmas buvo palaidotas dvaro šeimininkas Jonas Sniadeckis. Kapinaitėse suskaičiuojama 18 palaidojimų. Iš jų svarbiausi: Vilniaus universiteto rektorius, astronomijos ir matematikos profesorius J. Sniadeckis (1756-1830), istorikas M. Balinskis (1824-1902), psichiatras, Peterburgo karo akademijos profesorius Jonas Balinskis (1824-1902) ir jų artimieji.

Scroll to Top