Jašiūnų dvaro sodybos rūmai

Šalčininkų kultūros centras kviečia į Maišiagalos Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų parapijos choro „Moderato“ koncertą, kuris vyks 2018 m. sausio 28 d., 15.00 val. Jašiūnų dvaro sodybos rūmuose. 

 Choras gyvuoja nuo 1981 m., nuo 1994 m. jam vadovauja Violeta Leonovič. Mišrus choras kiekvieną sekmadienį gieda per šv. mišias Maišiagalos Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje. Choras dažnai yra kviečiamas ir noriai gieda kituose bažnyčiose, o taip pat religinių giesmių festyvalyje „Ciebe Boże, wysławiamy“, tarptautiniame sakralinės muzikos festivalyje „Kristus karaliauja! Aleliuja!“, miestelio, parapijos organizuojamuose renginiuose, koncertuose. Kasmet choras vyksta koncertuoti į Lenkiją.

Choro „Moderato“ repertuarą sudaro visų liturginių metų giesmės, daug kūrinių yra atliekama a‘capella.

Kolektyvas išleido 2 kompaktines plokšteles:

1. „O Pani, ufność nasza“ (giesmės Šv. M. Marijai),

2. „Napełnij serce światłem“ (kalėdinės giesmės).

Renginys nemokamas.

Organizatorius Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras.

Scroll to Top