EIŠIŠKIŲ KRISTAUS ŽENGIMO Į DANGŲ BAŽNYČIA

Dabartinė Kristaus Žengimo į dangų akmeninė bažnyčia pastatyta 1847-1852 m. pagal žinomo istoriko ir inžinieriaus Teodoro Narbuto projektą. Aukšta varpinė (40 m) su dvejais vartais iš šonų – reta architektūroje kompozicinė jungtis. Bažnyčioje daug dailės paminklų, kurių vertingiausi – XVIII-XIX a. paveikslai: kunigo R. Kalinovskio portretas, „Kristaus žengimas į dangų“ ir „Marija“ – respublikinės reikšmės paminklai.

Scroll to Top