PAVLO KSAVERO BŽOSTOVSKIO KRAŠTOTYROS MUZIEJUS

Aukštupio Merkinė – sena dvarvietė priklausė ne vienai didikų šeimai: Radvilų, Sluškų, Potockių, Duninų, Sanguškų, Korsakų. 1767 metais dvarą nusipirko jaunas kunigas, tuometinės Lietuvos ir Lenkijos valstybės veikėjas Povilas Ksaveras Bžostovskis.

Nusipirkęs dvarą ir pavadinęs jį savo vardu – Pavlovo respublika – ėmėsi reformų: panaikino lažą, žemę išdalijo valstiečiams ir įvedė išperkamąjį mokestį. Respublika turėjo savo konstituciją, herbą, pinigus, parlamentą, iždą, savišalpos kasą, miliciją, gydytoją, mokyklą.

Respublikos prezidentas rūpinosi valstiečių gyvenimu, kultūra, švietimu, pats kūrė pjeses, kurias atliko jo valstiečiai, siuntė informacijas apie respublikos gyvenimą į tuometinius laikraščius. Ši Respublika gyvavo beveik 30 metų. Dabar jos liekanos tai viena patraukliausių ir svarbiausių mokyklos ekskursijų, turistų bei svečių lankomų Šalčininkų rajono vietų.

Plačiau susipažinti su šlovinga Turgelių istorija galima Turgelių Pavlo Ksaverio Bžostovskio kraštotyros muziejuje, kurio ekspoziciją sudaro 7 sekcijos ir kuriose yra apie 3000 eksponatų.  Muziejuje eksponuojami Pavlovo Respublikos dvaro rūmų papuošimų fragmentai, leidiniai, dokumentai. Jame galima pamatyti liaudies buities reikmenis bei daug kitų įdomių daiktų, susijusių su Turgelių apylinkėse kadaise gyvenusiomis žymiomis asmenybėmis.

Darbo laikas:
Pirmadienis – penktadienis
8.00 val. – 15.00 val.

Tel. 8 (380) 41383

Scroll to Top