PIRMASIS DARNIOJO TURIZMO KONKURSAS

 Organizatorius: Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

  Partneris: Programa “Kurk Lietuvai”

Konkurse kviečiami dalyvauti kelionių organizatoriai, maitinimo ir apgyvendinimo įstaigos, turizmo informacijos centrai bei bendruomenės (nevyriausybinės organizacijos, amatų centrai, muziejai, nacionaliniai ir regioniniai parkai bei rezervatai ir kt.).

Paraiškos konkursui teikiamos iki 2017 m. birželio 1 d. internetinėje svetainėje

http://epilietis.lrv.lt/lt/formos/pirmasis-darniojo-turizmo-konkursas.

Konkurso nugalėtojai bus apdovanojami per 5-ąją Lietuvos turizmo forumą, kuris vyks  2017 m. rugsėjo 27 d.

Scroll to Top