Archives by Blog Posts

Staw w Paszkach

Wieś Paszki (lit. Poškonys) [istnieją różne tłumaczenia nazwy, Paszki albo Poszki] po raz pierwszy w źródłach pisanych została wspomniana w 1713 roku w aktach pisanych Wielkiego Księstwa Litewskiego (WKL)....

Ścieżka edukacyjna nad Gawją

W 2003 roku na terenie rezerwatu rzeki Gawja została otwarta ścieżka edukacyjna, która prezentuje dla zwiedzających bogactwo przyrodnicze doliny rzecznej Gawja. W toku 1,7-kilometrowej przechadzki można zapoznać się z...

Kamienie mitologiczne “Jankiel”, “Jankeliuk”, “Mokas”, “Zaklęte wesele”

Kamienie mitologiczne, uznawane za pomniki przyrody, są pozostałością epoki lodowcowej. Ogromne kamienie zwane "Jankiel" i "Jankieluk" leżą obok trasy Soleczniki-Paszki-Dziewieniszki. "Jankiel" wynosi 2,5 m na 3,6 m, o wysokości...

Kamień w Rezach

Niedaleko Butrymańc leży wioska Rezy. Tu w roku 1989 znaleziono głaz niewiele ustępujący słynnemu Puntukasowi. Waży on około 20 ton. Nieopodal głazu rozmieszczono jeszcze 10 kamieni, symbolizujących wieki tysiąclecia,...

Jeziora: Szulnia, Gulbińskie, Kiernowskie

W Puszczy Rudnickiej są trzy jeziora. Jezioro "Kiernowskie" (pow. 81 ha) ze wszystkich stron otoczone bagnami. W przeważającej części są to bagna nizinne, porośnięte czarną olchą i niskopiennym sośniakiem....

Wydmy kontynentalne w Puszczy Rudnickiej

26 tys. ha rejonu solecznickiego zajmuje Puszcza Rudnicka. W XV-XVII w. Puszcza była rezerwatem polowań królewskich, gdzie Kazimierz Jagiellończyk wybudował pałac myśliwski. W nim podczas wielodniowych polowań Barbara Radziwiłłówna...

Sosna w Grybiszkach

Sosna w Grybiszkach (lit. Grybiškės) jest uznanym pomnikiem przyrody i znajduje się pod ochroną Państwa Litewskiego. Gatunek drzewa - sosna zwyczajna. Objętość pnia wynosi 1,3 metra u podstawy, wyżej...

Dąb grybiski

Jest to największy i najstarszy dąb znajdujący się na terenie Dziewieniskiego Historycznego Parku Regionalnego. Drzewo to, o średnicy 1,6 m oraz wysokości 26 m, liczy prawie 1000 lat.

Dąb stocki

Znajdujący się w kilku kilometrach od Poszek dąb stocki cieszy się podobnymi wymiarami i wiekiem co dąb grybiski. Wysokość tego drzewa stanowi 24 m, średnica – 1,6 m.

Scroll to Top