Archives by Blog Posts

Zabudowania miejskie w Dziewieniszkach

Dziewieniszki, położone 27 km od Solecznik, miasteczkiem stały się już w XV wieku. Przyciągają charakterystycznym dla Litwy Wschodniej rozlokowaniem ulic, kiedy to jeden plac łączy...

Zabudowania miejskie w Ejszyszkach

Ejszyszki są jednym z najstarszych miast Litwy. Od początków założenia pozostawało miasteczkiem prowincjonalnym, lecz na ważnym szlaku, zwanym „gościńcem raduńskim“, prowadzącym z Wilna do Krakowa. Ejszyszki od stuleci były...

Scroll to Top