DWOREK W WILKISZKACH

Drewniany dworek w dolinie Mereczanki wybudowała w 1847 r. szlachecka rodzina Dmochowskich. Jednopiętrową prostokątną budowlę dworku, wzniesioną na wysokiej kamiennej podmurówce, wzbogacili oni o antresolę oraz dwukondygnacyjny ganek. Oba piętra wsparte zostały przez smukłe kolumny, do wejścia prowadziły szerokie schody, a okna zdobiły misternie rzeźbione oprawy. Dom otaczał park z dębowymi ilipowymi alejami oraz majestatycznymi modrzewiami. Następnie jednak majątek skonfiskowały władze rosyjskie za udział Dmochowskich w powstaniu 1863 r. W czasach radzieckich mieściła się tu szkoła. Obecnie dworek jest w renowacji, po którym będzie on miejscem kulturalnych i edukacyjnych przedsięwzięć.

Scroll to Top