GRODZISKO W BIECZANACH 

Góra ta położona jest na prawym brzegu rzeki Gawja, na zachód od wsi Bieczany. Jako jedyna  w dziewieniskich okolicach została zbadana przez archeologów. Na górze zamkowej można jeszcze zobaczyć pozostałości nasypu oraz ślady dawnej fosy. Najstarsza warstwa kulturowa, wykryta podczas badań archeologicznych, datowana jest na okres I tys. p.n.e.

Scroll to Top