GRODZISKO W EJSZYSZKACH

Grodzisko ejszyskie położone jest w odległości ponad kilometra od miejskiego kościoła przy szosie do Solecznik. Wedle legendy był tu we wczesnym średniowieczu zamek litewskiego komesa Eijskisa (Eikšos), lennika żmudzkiego księcia Erdzwiłła. Według XVI-wiecznych kronikarzy zamek ejszyski był jednym z najstarszych zamków litewskich. Na grodzisku zachowały się także resztki budynków telegrafu optycznego Petersbur – Warszawa z pierwszej połowy XIX wieku.

Forma budynku przypomina zabudowania obronne typu wieżowego, które były szczególnie rozpowszechnione w XIII wieku w zarzeczu Wołyni i Niemna.

Scroll to Top