KAMIENIE MITOLOGICZNE “JANKIEL”, “JANKIELIUK”, “MOKAS”, “ZAKLĘTE WESELE” 

Kamienie mitologiczne, uznawane za pomniki przyrody, są pozostałością epoki lodowcowej. Ogromne kamienie zwane “Jankiel” i “Jankieluk” leżą obok trasy Soleczniki-Paszki-Dziewieniszki. “Jankiel” wynosi 2,5 m na 3,6 m, o wysokości 1,3 metra, “Jankieliuk” jest nieco mniejszy -wynosi 1,2 metra wysokości. Legenda głosi, że są to dwaj muzykanci, którzy, wracając z wesela, postanowili odpocząć. Ludzie opowiadają, że w określonym czasie z kamieni wypływa rosa i że kamienie “płaczą”. Kamień źródlany (inaczej “Zaklęte wesele”) znajduje się w lesie Zajaszyskim (lit. Zajašiškės) koło Żyżm (lit. Žižmai). Legenda głosi, że pod postacią kamienia ukrywają się goście weselni, przeklęci przez matkę panny młodej. 2 kilometry dalej, na terytorium kurhanów w lesie dziewieniskim, leży kamień w formie słupa, zwany Mokas. Przez wiele lat uważano, że kamień posiada właściwości lecznicze i przychodzono do niego prosić o zdrowie i protekcję przed nieszczęściami.

Scroll to Top