KOŚCIÓŁ PW. NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY RÓŻAŃCOWEJ W DZIEWIENISZKACH

Obecny drewniany kościół pw. Najświętszej Marii Panny Różańcowej pochodzi z 1783 roku i wraz z 21-metrową dzwonnicą, wybudowaną w roku 1903, stanowi ważny zabytek historyczny rajonu solecznickiego. Dzwonnica jest zarazem bramą wejściową na plac kościelny, zamknięty ze wszystkich stron murem zbudowanym z kamienia polnego. Wewnątrz kościoła znajdują się cenne zabytki – krucyfiks, 2 obrazy malarstwa tablicowego, 3 rzeźby, 2 dzwony (odlane w 1743-1745 i 1840 roku). Na terenie przyległym do kościoła został wzniesiony pomnik ku czci biskupa i pisarza Motiejusa Valančiusa.

Scroll to Top