KOŚCIÓŁ ŚW. ANNY W JASZUNACH

Kościół św. Anny w Jaszunach, zbudowany w 1515 roku, to skromny drewniany kościółek, wznoszący się na wzgórzu przy wjeździe do Jaszun. Toczące się na przestrzeni wieków wojny religijne miały destrukcyjne skutki również dla tego kościoła. W 1640 r. świątynię splądrowali żołnierze księcia Janusza Radziwiłła, a na początku XVIII w. spaliły go protestanckie wojska szwedzkie. Aż do początku XX wieku w Jaszunach nie było kościoła. Co prawda budowano kaplice, a w połowie XIX w. na utrzymaniu w pałacu Śniadeckich i Balińskich przebywał dominikański zakonnik, jednak dopiero w 1929 r. zbudowano trójnawowy kościół św. Anny z jedną wieżą. Do dziś stanowi on ozdobę Jaszun.

Scroll to Top