KOŚCIÓŁ ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W BUTRYMAŃCACH

Kościół pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Butrymańcach, zaprojektowany przez Jana Podczaszyńskiego (autor  dworu w Jaszunach), został zbudowany w 1799 roku. Fundatorem kościoła był kapitan wojsk pruskich, baron Jan Szrotter. Początkowo kościół w Butrymańcach był kościołem filialnym bieniakońskim. Kościół jest bezwieżowy, na jego frontonie znajduje się oryginalny balkon z bolustradą i figurą Chrystusa. Siedem kościelnych lichtarzy z XVIII w., znajdujące się wewnątrz kościoła, są cennymi dziełami sztuki ogłoszonymi jako zabytki. Obok kościoła – murowana dzwonnica z drewnianym zakończeniem z 1901 roku, ufundowana przez Paulinę z Puttkamerów Houwalt. Obok dzwonnicy zachowały się tażke groby rodzinne Houwaltów.

Scroll to Top