MEMORIAŁ DLA UPAMIĘTNIENIA GINTARASA ŻAGUNASA W KRAKUNACH

Gintaras Żagunas (lit. Gintaras Žagunas) urodził się w 1957 roku w rejonie Pokrojskim (lit. Pakruojo raj.), naukę pobierał w Trokach i Landwarowie. Ukończył Wileńskie Technikum Budowlane, a następnie pracował jako budowniczy, inżynier budowlany oraz wyższy inżynier technologii budowlanych. Od 1984 roku pełnił służbę w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w dziedzinie ochrony budowli państwowych. W 1990 roku G. Żagunas pełnił służbę w straży przygranicznej, a w 1991 roku był naznaczony na kierownika zmiany patrolu pogranicza w Dziewieniszkach. Przez pół roku do swojej śmierci Żagunas dyżurował w pogranicznym posterunku przydrożnym w Krakunach (lit. Krakūnai). W tymże okresie żołnierze ZSRR podpalali litewskie posterunki pograniczne oraz terroryzowali pracujących tam funkcjonariuszy. W maju 1991 roku, w wyniku powstałego zagrożenia, podjęto decyzję tymczasowo zrezygnować z dyżurów na określonym odcinku przygranicznym, a wagony (pełniące funkcję posterunku) przewieźć w bezpieczniejsze miejsce. Funkcjonariusze w Krakunach zostali na posterunku. Dla swoich współpracowników Gintaras Żagunas rozkazał iść na odpoczynek, a sam został na dyżurze. “Jeżeli ktoś ma zginąć- niech będzie ktoś jeden, a nie wszyscy”, – dodał na koniec. 19-ego maja 1991 roku w nocy na Żagunasa czekała śmierć z rąk uzbrojonej grupy mężczyzn, którzy przybyli ze strony Białorusi.

W 2004 roku w listopadzie na miejscu śmierci G. Żagunasa został odsłonięty granitowy pomnik sięgający prawie pięć metrów, symbolizujący litewskie pogranicze oraz pamięć o poległym funkcjonariuszu.

Scroll to Top