MUZEUM ANNY KREPSZTUL

W Taboryszkach czynne jest muzeum malarki ludowej Anny Krepsztul (1932-2007). Niepełnosprawna kobieta w ciągu całego swojego życia namalowała ponad 3 500 obrazów, które promieniują pięknem, dobrocią i spokojem. 50 z nich jest wyeksponowanych w muzeum, natomiast pozostałe trafiły do kolekcji na Litwie, w Polsce, USA, Wielkiej Brytanii i innych krajach. Jej obrazy zdobią także cerkwie w rosyjskim Rostowie nad Donem oraz białoruskim Witebsku. W muzeum odtworzono pokój malarki. Można w nim zobaczyć wózek, na którym artystka siedziała malując swoje obrazy, a także jej sztalugi.

Scroll to Top