MUZEUM W PAŁACU BALIŃSKICH W JASZUNACH

W muzeum, znajdującym się w Pałacu Balińskich w Jaszunach, można zapoznać się z historią Uniwersytetu Wileńskiego oraz wybitnymi postaciami historycznymi z XIX-ego wieku.

Tematem przewodnim ekspozycji muzealnej jest okres historyczny dworu jaszuńskiego od 1811 roku, kiedy posiadłość dworu przejęła rodzina Balińskich. Głównym akcentem wystawy jest zderzenie epoki Oświecenia z Romantyzmem oraz okres rozkwitu dworu, kiedy to rozpoczęto budowę imponującego pałacu w stylu późnego klasycyzmu, zrealizowaną według projektu Karola Podczaszyńskiego.

Na parterze dworu w Jaszunach są urządzone dwa pomieszczenia muzealne. Ekspozycja w jednym pomieszczeniu przedstawia życie codzienne dworu, natomiast w innym – odzwierciedla duch epoki. W pierwszym pomieszczeniu muzealnym jest stworzona możliwość organizowania programów edukacyjnych, w pomieszczeniu znajduje się stół oraz monitory przeznaczone do gier edukacyjnych. W drugim pomieszczeniu muzealnym znajduje się wystawa dotycząca Oświecenia i Romantyzmu, związku dworu jaszuńskiego z Uniwersytetem Wileńskim, wystawa o naukowcach, a także drzewo genealogiczne rodziny Balińskich.

Na drugim piętrze odwiedzający dwór mogą obejrzeć ekspozycję, dotyczącą wybitnych osobowości dworu w Jaszunach – Jana Śniadeckiego, Juliana Słowackiego, Michała Balińskiego. Pomieszczenia są urządzone w taki sposób, żeby spełniały funkcję pomieszczenia seminaryjnego, ale tym samym były widoczne wyraźne akcenty memorialne. Wystawa jest prezentowana w trzech językach.

Ciekawym akcentem muzeum jest audio-przewodnik, czyli mobilny program, zawierający informację o dworze w Jaszunach, jego ekspozycjach, parku, samym miasteczku Jaszuny oraz jego cmentarzu.

Scroll to Top