PAŁAC WAGNERÓW 

Obecny pałac w Solecznikach, autorstwa niemieckiego architekta Herzscholda, został wybudowany w 1880 roku za sprawą ówczesnych gospodarzy miasta Karola i Marcina Wagnerów. Neoklasycystyczny budynek typu willi rezydenckiej, zaliczany do epoki historyzmu, jest jednym z ważniejszych zabytków w mieście. Wewnątrz pałacu zachowały się stiukowe ornamenty i kartusze oraz piece i kominki. Do dnia dzisiejszego można również podziwiać wyjątkowo piękną „złotą salę”. Niestety w czasie II wojny światowej zostały zrabowane i zniszczone cenne zbiory rodziny Wagnerów: biblioteka, liczne dzieła sztuki. W pałacu w różnych okresach działały: Komitet Wykonawczy Rejonu, szpital, szkoła muzyczna. Obecnie w pałacu Wagnerów mieści się Szkoła Sztuk Pięknych im. Stanisława Moniuszki, której wychowankowie zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia na konkursach międzynarodowych.

Scroll to Top