Publikacje

DSC_3571

ALBUM FOTOGRAFICZNY O REJONIE SOLECZNICKIM

Piękne kościoły i pałacyki, kryjące legendy kamienie mitologiczne i starożytne kurhany, unikalne zabudowania starych wsi i urocze krajobrazy – to wszystko przedstawia album fotograficzny. Informacja w publikacji jest ukazana w języku litewskim, polskim oraz angielskim.

DSC_3585

WITAMY W REJONIE SOLECZNICKIM!

Mapa przedstawia szlaki turystyczne, zapraszające do podróży po rejonie solecznickim. Na mapie zaznaczone są zabytki kulturowe, miejsca noclegowe, placówki zdrowia, proponowane do odwiedzenia muzea oraz inne obiekty turystyczne.

keliaukime-po-salc

ZWIEDZAJMY ZIEMIĘ SOLECZNICKĄ

W publikacji są zaprezentowane najważniejsze miejscowości rejonu solecznickiego, atrakcyjne miejsca oraz tradycyjne imprezy tego regionu. Do publikacji jest również załączona mapa rejonu, opis turystycznych tras wodnych, lista kontaktów do muzeów i zagród agroturystycznych. Informacja w publikacji jest dostępna w języku litewskim, polskim oraz angielskim.

leidinys-bukletass

BIULETYN INFORMACYJNY

Administracja Samorządu Rejonu Solecznickiego przygotowuje biuletyn informacyjny z aktualiami dla mieszkańców rejonu. Biuletyn zawiera informacje o projektach, realizowanych przez samorząd, powstających albo rozwiązywanych problemach, podjętych albo rozważanych decyzjach i zorganizowanych imprezach. Informacja w biuletynie jest dostępna w języku polskim oraz litewskim.

leidinys-bzostovkis-paulavos-respublika

REPUBLIKA PAWŁOWSKA

Jest to pierwsze obszerne dzieło w języku litewskim o wybitnym pisarzu, pedagogu, duchownym P.K. Brzostowskim oraz założonej przez niego w 1769 roku Republice Pawłowej, która pomyślnie istniała przez kilka dziesięcioleci. Władze Pawłowa nie uciskały mieszkańców, tylko próbowały pozytywnie zachęcać do pracy, nauki, pokonywania tymczasowych niedostatków.

W wydaniu są zawarte kopie licznych zdjęć i dokumentów, przechowywanych w litewskich archiwach, muzeach i bibliotekach. Niezwykłą wartość posiada Ustawa Republiki Pawłowej oraz niepublikowane dotychczas faksymilie i tłumaczenie „Zasad porządku i obowiązków mieszkańców Turgiel (lit. Turgeliai) i dworu w Wiktoryszkach (lit. Viktoriškės)”, napisanych przez P.K.Brzostowskiego w 1772 roku.

leidinys-šalč-pl3

BUDOWNICTWO DREWNIANE W REJONIE WILEŃSKIM I SOLECZNICKIM

Publikacja zawiera krótki opis zabytków architektury drewnianej w rejonie wileńskim i solecznickim. Można w niej również znaleźć listę kościołów, muzeów oraz innych obiektów, które warto odwiedzić. Znajduje się tutaj również rozkłady autobusów i pociągów, lista imprez kulturalnych rejonu wileńskiego i solecznickiego, oferta rozrywkowa oraz turystyczna. Informacja jest dostępna w języku litewskim, polskim, angielskim oraz rosyjskim.

leidinys-rytu-lietuvos-lobiai

SKARBY LITWY WSCHODNIEJ: OD MIEDNICKICH WZNIESIEŃ DO DZIEWIENISKICH WSI

Publikacja jest wyczerpującym źródłem informacji o dwudniowej wyprawie trasą po terenach Litwy Wschodniej. Korzystając z załączonej mapy, listy z danymi kontaktowymi ofert noclegowych, rozkładu Mszy Świętych w kościołach znajdujących się na trasie, będzie Państwo miało możliwość zaplanowania wyprawy zgodnie ze swoimi wymaganiami i preferencjami. Informacja w broszurze jest ukazana w języku litewskim, polskim oraz angielskim.

leidinys-salcios-krasto-miskai

LASY W OKOLICACH ŠALČIA

Publikacja daje możliwość zapoznania się z lasami oraz przyrodą w okolicach Šalčia, kurhanami Dziewieniskiego Historycznego Parku regionalnego, historycznymi oraz etnograficznymi zabytkami, unikalnymi wydmami Puszczy Rudnickiej oraz specyficzną historią tego regionu.

leidinys-šalč-kraštas

ZIEMIA SOLECZNICKA. ŠALČININKŲ KRAŠTAS

Jest to obszerny album fotograficzny, ilustrujący przyrodę ziemi solecznickiej, dziedzictwo kulturowe, tradycyjne imprezy lokalne. W książce można również znaleźć sporo ciekawostek o wielu miejscowościach rejonu solecznickiego. Do zdjęć jest załączony obszerny opis. Publikacja jest napisana w języku polskim oraz litewskim.

leidinys-šalč-pl2

REJON SOLECZNICKI

Broszura w języku polskim oraz angielskim o najważniejszych miejscach, które warto odwiedzić w rejonie solecznickim. Poza tym, w broszurze znajduje się informacja o placówkach oświatowych oraz możliwościach inwestycji w rejonie solecznickim.

leidinys-strone-slecznik

W STRONĘ SOLECZNIK

Jest to pierwsza książka w języku polskim dogłębnie prezentująca rejon solecznicki, jego najważniejsze obiekty, przyrodę, kulturę, zwyczaje i tradycje. W książce można również znaleźć sporo ciekawostek o miejscowościach rejonu, jego byłych oraz obecnych mieszkańcach.

leidinys-witamy-w-rejonie

WITAMY W REJONIE SOLECZNICKIM!

Jest to mapa z oznaczonymi trasami samochodowymi, rowerowymi, wodnymi, interesującymi zabytkami rejonu solecznickiego oraz ofertą noclegów.

Scroll to Top