REPUBLIKA PAWŁOWSKA

Majątek Merecz należał do Radziwiłłów, Potockich, Korsaków, Słuszek, a w 1767 roku został nabyty przez księdza Pawła Ksawerego Brzostowskiego. Stał się sławny na skalę europejską po tym, jak nowy gospodarz zniósł poddaństwo chłopów i założył samodzielną Republikę. Brzostowski  założył  wspólnotę samorządową z dwuizbowym parlamentem, wprowadził osobną walutę Rzeczypospolitej, milicję, szczególną troską objął edukację. Sam tworzył sztuki teatralne, w których grali jego włościanie, wysyłał informacje o aktualnościach Rzeczypospolitej do ówczesnych gazet.

Republika Pawłowska istniała do 1794 roku, przestała istnieć po upadku powstania T. Kościuszki. Dzisiaj tu można podziwiać mury dawnego pałacu oraz ruiny bram.

Scroll to Top