SOSNA W GRYBISZKACH

Sosna w Grybiszkach (lit. Grybiškės) jest uznanym pomnikiem przyrody i znajduje się pod ochroną Państwa Litewskiego. Gatunek drzewa – sosna zwyczajna. Objętość pnia wynosi 1,3 metra u podstawy, wyżej – 2,62 metra. Wysokość -21 m. Wysokość korony -11 metrów, a szerokość – 10 m, o nieregularnej formie, której objętość wynosi 100 m². Cechami charakterystycznymi sosny jest bardzo piękna korona oraz pień posiadający 6 odgałęzień. Sosna bardzo wyraźnie wyróżnia się w swoim otoczeniu wiekiem oraz robiącą wrażenie koroną. Wiek sosny – około 100 lat. Wiek był ustalony w przybliżeniu, porównując sosnę do innych drzew, rosnących nieopodal, których wiek jest ustalony. Sosna grybiska rośnie koło leśnej drogi, która 50 lat temu była główną drogą, łączącą ze sobą dwie wsie – Paszki i Jurgielany. Na dzień dzisiejszy droga utraciła swoje znaczenie. Las, otaczający sosnę został zasadzony w czasach kołchozu. Pomnik przyrody jest bardzo dostępny dla zwiedzający – zaraz obok sosny ciągnie się piesza trasa turystyczna oraz trasa rowerowa i samochodowa.

Scroll to Top