STAW W PASZKACH

Wieś Paszki (lit. Poškonys) [istnieją różne tłumaczenia nazwy, Paszki albo Poszki] po raz pierwszy w źródłach pisanych została wspomniana w 1713 roku w aktach pisanych Wielkiego Księstwa Litewskiego (WKL). W owym czasie wieś należała do dworu Arlawiszczów (lit. Arlaviščių dvaras) pod pieczą dworzanina Jana Żemli (lit. Jonas Žemla). Ze względu na warunki naturalne powstały tu unikalne wsie zagonowe, kiedy to budynki są umieszczone po jednej stronie ulicy. Mieszkańcy osiedla od dawien dawna upiększają swoje domostwa tradycyjnym rękodziełem. Pod względem architektonicznym i historycznym wyróżnia się ulicę Starą jako zabytek kulturalny. Większość zagród została wybudowana w końcu XIX wieku.

W 2008 roku na rzece Gawja (lit. Gauja) został utworzony staw o objętości 27 ha. Nad stawem została urządzona plaża, altanki, plac zabaw dla dzieci, miejsce na ognisko, przebieralnie. Wybudowano nową drogę, umożliwiającą wygodny dojazd do plaży.

Scroll to Top