Wieś Etnograficzna Żyżmy

Osiedle jest położone między dopływem rzeki Gawja, Brzózka (lit. Berželis), a wyżyną ze strony północnej, koło Dziewieniszek- drogi Gerenońskiej (lit. Geranainių kelias). Odległość między wsią Żyżmy (lit. Žižmos) a centrum rejonu wynosi 30 km, między wsią a Dziewieniszkami- 3 km. W historycznych źródłach pisanych zarejestrowano, że już w 1385 roku Dziewieniszki są wspominane przez zwiadowców zakonu Krzyżackiego, ponieważ tu znajdował się dwór, czyli centrum feudalne okolicznych terytoriów. Bardzo prawdopodobne, że Żyżmy również wchodziły w skład posiadłości dworu. W najstarszym znanym historycznym źródle pisanym, pochodzącym z 1737 roku, jest wspomniane, że Żyżmy w owym czasie zamieszkiwało 7 rodzin. Liczba zagród znacznie wzrosła w drugiej połowie XVIII wieku (w 1775 roku było już 13 zagród). W połowie XIX wieku, jeszcze przed obaleniem pańszczyzny, osiedle już było uformowane. Od pierwszej wzmianki z XVIII wieku do dnia dzisiejszego miejscowość jest wspominana pod nazwą Szylobryty (lit. Šilabritai). Przed II Wojną Światową w Żyżmach działała 4-letnia szkoła prywatna, ufundowana przez towarzystwo “Rytas”, a także funkcjonował oddział towarzystwa Św. Kazimierza oraz litewska czytelnia publiczna. Zagrody w Żyżmach różnią się między sobą formą działek, położeniem budynków względem ulicy, ilością oraz specyficznym połączeniem budynków, położeniem płotów.

Scroll to Top