WIEŚ ULICZNA RYMOSZE

Uważana za jedną z najpiękniejszych wsi etnograficznych Dziewieniskiego Historycznego Parku Regionalnego. Pierwsza wzmianka o Rymoszach pochodzi z 1744 roku . Aż do czasu zniesienia pańszczyzny wieś była własnością dworu w Daubuciszkach.

Wsie uliczne powstały w okresie reformy włokowej w XVI w. Obszar wiejski został wówczas podzielony na trzy pola, każde pole – na części, cześci – na mniejsze grunty. Każdy grunt miał swoją nazwę. Zagrody położone są wzdłuż lewego brzegu rzeki Gawja, na południe od Dziewieniszek, ponieważ w części północnej ciągnie się grząskie trzęsawisko. Ze względu na warunki naturalne, budynki umieszczano po jednej stronie ulicy – w ten sposób powstały unikalne wsie uliczne.

Scroll to Top