WYDMY KONTYNENTALNE W PUSZCZY RUDNICKIEJ

26 tys. ha rejonu solecznickiego zajmuje Puszcza Rudnicka. W XV-XVII w. Puszcza była rezerwatem polowań królewskich, gdzie Kazimierz Jagiellończyk wybudował pałac myśliwski. W nim podczas wielodniowych polowań Barbara Radziwiłłówna odwiedzała Zygmunta Augusta. To przez Rudniki, miejscowość położoną na skraju Puszczy Rudnickiej, ciągnął kondukt żałobny wiozący szczątki królowej Barbary Radziwiłłówny z Krakowa do ukochanego Wilna, by spocząć w podziemiach Katedry.

Podróżując po Puszczy Rudnickiej można odnieść wrażenie, iż jest to miejsce magiczne, zaczarowane, w którym można się zatracić w czasie i przestrzeni. Gdziekolwiek się nie obrócimy widzimy gęsty las, słyszymy ptasi śpiew i wiatr kołyszący korony drzew. Puszcza Rudnicka jest miejscem dostarczającym wielu niepowtarzalnych wrażeń zarówno słuchowych, jak i wizualnych. W okolicy Zygmunciszek na wysokość 30 m wznoszą się wydmy kontynentalne. Otwarte, piaszczyste pustkowie zostało ukształtowane przez zrzucane na poligon wojskowy, działający tu w latach 1939-1940, pociski oraz ciagłe pożary. W Puszczy Rudnickiej spotkamy 274 gatunków roślin, ponad 30 gatunkow ptaków oraz zwierząt.

Scroll to Top