ZABUDOWANIA MIEJSKIE W EJSZYSZKACH

Ejszyszki są jednym z najstarszych miast Litwy. Od początków założenia pozostawało miasteczkiem prowincjonalnym, lecz na ważnym szlaku, zwanym „gościńcem raduńskim“, prowadzącym z Wilna do Krakowa.

Ejszyszki od stuleci były miasteczkiem wielonarodowościowym. Obok siebie żyli Polacy, Litwini, Rosjanie, Białorusini, Cyganie i Żydzi. Ci ostatni – stanowili bezwzględną większość. Za ich sprawą pod koniec XIX wieku w Ejszyszkach były cztery gorzelnie, młyn, dwie pracownie garbarskie, zakład produkcji zapałek, niezliczona ilość sklepików, kilka synagog oraz szkoła żydowska. Obok synagog natomiast budowano kościoły i prawosławne cerkwie, albowiem bogactwo kultur i religii było kwintesencją miasta.

Miasto złożone jest z dwóch części, na kształt ósemki, w przewężeniu której jest obniżenie rzeki Wersoki. Obie części ukształtowały się jeszcze w końcu XIII w. Południowa część jest większa. Dawny plac rynkowy z przyległymi uliczkami od 1969 roku jest zabytkiem urbanistycznym.

Scroll to Top