Šalčininkų šv. Apaštalo Petro bažnyčia

Šalčininkų šv. Apaštalo Petro bažnyčia

Šalčininkų istorija siekia XIII amžių (kryžiuočių metraščiuose rašoma Salsniken arba Saletzniken). Katalikų bažnyčios pradžia siejama su Lietuvos krikštu 1387 metais. Iki 1413 metų kunigaikščiai Jogaila ir Vytautas Vilniaus vyskupijoje įsteigė 27 parapijas. Šalčininkų parapija įkurta 1410 metais.

XVI amžiuje Šalčininkai priklausė didikams Glebovičiams, vėliau juos paveldėjo Chodkevičiai. Vienas iš buvusių savininkų Jan Glebovič 1523 metais įsteigė fondą vietos šv. Mykolo parapijos naudai.

Prekybos kelių Vilnius – Lyda – Eišiškės – Dieveniškės sankirtoje XIV amžiuje buvo pastatyta katalikų bažnyčia kaip Beniakainių bažnyčios padalinys. 1568 metais ją perėmė evangelikai – reformatai. 1622 metais pakamaris  Jan Alfons Lacki pastatė bažnyčią, padidino fondą. Glebovičių laikais Šalčininkuose veikė protestantų koplyčia ir žydų maldos namai. 1655 metais Maskvos kariuomenė užkariavo ir sunaikino Šalčininkus. 1674 metais pastatyta nauja medinė bažnyčia. 1812 metais miestelis užpultas Napoleono armijos, sudeginta bažnyčia, neišliko archyvas. Netrukus bažnyčia buvo vėl atstatyta.

Bažnyčia, kurioje šiomis dienomis meldžiasi Šalčininkų miesto tikintieji, atsirado plečiant  dvarininko Karolio Vagnerio 1835 m. statytą kapinių koplyčią. 1987 metais į parapiją paskirtas klebonas Juzef Narkun ėmėsi naujos rekonstrukcijos. Bažnyčios statybos tempas sparčiai didėjo. Klebono iniciatyva įrengtas šildymas, padidinti langai, įrengti vitražai, pastatyta vargoninė, dvi zakristijos ir du bokštai.

2016 metų gegužės 29 dieną Šalčininkų bažnyčioje iškilmingai pasitiktos Šventojo Jono Pauliaus II, Šventosios Faustinos ir Palaimintojo kunigo Mykolo Sopočkos relikvijos. Šventojo Jono Pauliaus II bei Šventosios Faustinos relikvijas Šalčininkams perdavė Krokuvos arkivyskupas, kardinolas presbiteris, ilgametis Popiežiaus Jono Pauliaus II sekretorius Stanislav Dziviš. Palaimintojo kun. Mykolo Sopočkos relikvijos atvežtos į Šalčininkus iš Balstogės. Relikvijos yra didžiulė dovana Šalčininkams, parapijai, dekanatui bei visai Lietuvai. Tokių relikvijų neturi nė viena Lietuvos bažnyčia.

Scroll to Top